loading...

Shibari – Deepening the Basics – Su 11.2

39,00 

Shibari – Deepening the Basics

  • Deepening the Basics
  • Su 11.2 12-16
  • Teema: Köyden kireys ja asemointi ylävartalon sidonnoissa
  • Suunnattu sidontapareille. Kysy, jos olet paria vailla.
  • 39€/osallistuja

Deepening the Basics -työpajat on suunnattu jo hieman sidontaa harrastaneille, jotka haluavat nostaa rimaa omalle sidontaosaamiselleen. Työpajoissa kiinnitetään enemmän huomiota köydenkäsittelyyn, paneudutaan tarkemmin oikeanlaisten köysikireyden merkitykseen eri kohdissa kehoa ja erilaisissa sidonnoissa, sekä opetellaan hieman lähtötasoa kompleksisempia sidontademoja. Nämä työpajat valmentavat kohti haastavampaa sidontaa ja ovat polku esimerkiksi kohti suspensioita.

Tämän kerran teemana teemme erilaisia ylävartalon sidontoja (kädet edessä/takana/irti) ja syvennymme sidontojen sidontatiukkuuden ja köysien asemoinnin vaatimuksiin, sekä kiinnitämme tarkempaa huomiota sidonnoissa käytettävien kitkojen laadukkaaseen lukitsemiseen.

Deepening the Basics -työpajoihin voi osallistua matalalla kynnyksellä eikä työpajoihin ole korkeaa tasovaatimusta. Eniten saat työpajoista irti mikäli omaat jo hieman kokemusta sitomisesta ja perusteet ovat sinulle ainakin jossain määrin tuttuja.

Category:

Description

Shibari – Deepening the Basics

  • Deepening the Basics
  • Su 11.2 12-16
  • Teema: Köyden kireys ja asemointi ylävartalon sidonnoissa
  • Suunnattu sidontapareille. Kysy, jos olet paria vailla.
  • 39€/osallistuja

Deepening the Basics -työpajat on suunnattu jo hieman sidontaa harrastaneille, jotka haluavat nostaa rimaa omalle sidontaosaamiselleen. Työpajoissa kiinnitetään enemmän huomiota köydenkäsittelyyn, paneudutaan tarkemmin oikeanlaisten köysikireyden merkitykseen eri kohdissa kehoa ja erilaisissa sidonnoissa, sekä opetellaan hieman lähtötasoa kompleksisempia sidontademoja. Nämä työpajat valmentavat kohti haastavampaa sidontaa ja ovat polku esimerkiksi kohti suspensioita.

Tämän kerran teemana teemme erilaisia ylävartalon sidontoja (kädet edessä/takana/irti) ja syvennymme sidontojen sidontatiukkuuden ja köysien asemoinnin vaatimuksiin, sekä kiinnitämme tarkempaa huomiota sidonnoissa käytettävien kitkojen laadukkaaseen lukitsemiseen.

Deepening the Basics -työpajoihin voi osallistua matalalla kynnyksellä eikä työpajoihin ole korkeaa tasovaatimusta. Eniten saat työpajoista irti mikäli omaat jo hieman kokemusta sitomisesta ja perusteet ovat sinulle ainakin jossain määrin tuttuja.


Shibari-sidonnan ydinteemat:

Kommunikaatio & Yhteys

Omien rajojen ymmärtäminen ja selkeä kommunikaatio luovat pohjaa turvallisille sessioille. Sidontasessio on keskustelua, jossa köysi ja sidonnat luovat kysymyksiä joihin sidottava reaktioillaan ja olemuksellaan, energiallaan vastaa. Kyky käydä ja tulkita tätä keskustelua synnyttäviä signaaleita on merkittävä osa Shibari-sidontaa.

Taide & Tekniikka

Käydenkäsittelyyn, erilaisiin kitkoihin ja sitomisen peruspalasiin, sekä tekemisen syventyessä monimutkaisempien sidontojen tekemiseen liittyvää oppimista. Haluamme sidontojemme olevan paitsi funktionaalisia ja turvallisia, myös esteettisesti kauniita.

Narratiivi & Intentio

Jokainen shibarisidonta kertoo tarinan. Mikä on intentiomme tekemisen takana ja millaisia emotionaalisia maisemia haluamme maalata? Millaisia sävyjä haluamme yhteisen jaetun kokemuksemme olevan?

Anatomia & huolenpito

Turvallisen ja riskitietoisen tekemisen varmistamiseksi meidän on ymmärrettävä ihmiskehoa, sen vahvuuksia, heikkouksia ja erilaisia huomiota vaativia signaaleita. Kehon liikuttaminen hallitusti on myös dynamiikan väline.