loading...

Etiketti ja Suostumus

Etiketti ja toimintatavat studiolla

Lähtökohtaisesti kaikki toiminta studiolla perustuu RACK-periaatteeseen

Risk Aware Consensual Kink

  • Risk Aware (Riskitietoisuus): RACK korostaa osapuolten tietoisuutta mahdollisista riskeistä, joita BDSM-toiminta (johon Shibarinkin voi laskea) voi sisältää. Tämä tarkoittaa, että osapuolet tunnistavat ja ymmärtävät tekemiseen liittyvät fyysiset, emotionaaliset ja psykologiset riskit. Tietoisuus näistä riskeistä auttaa tekemään harkittuja päätöksiä omien rajojen suhteen.
  • Consensual (Suostumus): Suostumus on aina ilman painostamista tai pakottamista tapahtuva selkeä sanallisesti tapahtuva teko. Suostumus ei ole pysyvä etukäteen tekemiselle annettu siunaus vaan sen voi vetää pois myös kesken tekemisen. Lähtökohtaisesti hyvää turvallisuuskulttuuria on, että etukäteen sovittuja rajoja ei tulisi muuttaa kesken toiminnan sallivampaan suuntaan.
  • Kink: RACK tarjoaa yksilöille mahdollisuuden omien turvallisuusstandardiensa ja suostumuksen määrittämiseen, ottaen huomioon BDSM-toimintojen monimuotoisuuden. Tämä korostaa yksilöllistä vastuuta omasta turvallisuudesta ja avoimesta kommunikaatiosta.
Tilan antaminen

Yhteisessäkin tilassa haluamme antaa ihmisille mahdollisuuden keskittyä omaan tekemiseensä ilman ulkopuolista häiriötä. Mikäli haluat seurata, tee niin häiritsemättä ja riittävältä etäisyydeltä. Älä keskeytä tekemistä kysymällä kysymyksiä tai koske muihin / muiden tavaroihin ilman lupaa. Mikäli ei ole mahdollista odottaa session päättymiseen ennen kontaktin ottamista, tee niin mahdollisimman huomaavaisesti.

Suspensiopisteiden käyttämien

Suspensiopisteiden käyttö vaatii edistynyttä sidontaosaamista, sekä turvallisuustietoisuutta, mitä ei voi saavuttaa ilman lähiopetusta. Suspensioiden tekeminen studiolla on sallittua vain mikäli olet saanut työpaja- tai yksityisopetusta aiheeseen. Käy aina keskustelu omasta sidontatasostasi tapahtuman studiovastaavan kanssa ennen pisteiden käyttöä.

Suspensiositominen on sallittua vain omilla köysillä.

Mitä on suostumus?

Suostumus on selkeä, ääneen kommunikoitu tahdonilmaisu, joka voidaan uudelleenneuvotella ja perua missä vaiheessa tekemistä tahansa.

Tämä tarkoittaa aktiivista kommunikaatiota, kuuntelemista ja herkkyyttä kaikessa vuorovaikutuksessamme. Eheässä turvallisuuskulttuurissa jokaisella on autonomia itselle parhaaksi olevien valintojen tekemiselle ilman painostusta tai pakottamista.

Sitominen ja sidotuksi tuleminen voi herättää voimakkaita, joskus hankaliakin tunteita ja kannustamme avautumaan tälle voimalliselle kokemukselle turvallisessa suostumuksellisessa ilmapiirissä. Omien rajojen ja tarpeiden tutkiminen on elämän mittainen matka ensisijaisesti itsemme kanssa.

Vinkkejä omien rajojen kartoittamiseen ja sessioneuvotteluun täällä.

Mitä saa tehdä ja mitä ei?

Shibari voi olla monia asioita. Joillekin seksuaalista, toisille vallansiirtoa ja bdsm-teemoja ja joillekin vain tapa rauhoittua ja kokea hoivaa. Studio on salliva tila kanavoida itseään kaikilla näillä tavoilla yleisten pelisääntöjen raameissa:

  • Genitaalit tulee pitää kaikissa tilanteissa verhottuna.
  • Huomioi, ettei omasta sessioinnista syntyvä ääni dominoi tilaa ja mahdollisesti häiritse muita tilassa olijoita (impact play jne.).
  • Huomioi hygienia. Käytä suuköysinä/crotch ropena vain omia köysiäsi ja ole muutenkin huomaavainen tilaa kohtaan. Tuo tarvittaessa oma sidonta-alustasi suojaksi.
  • Studio on ensisijaisesti Shibari-yhteisön olohuone. Muunlainen BDSM-toiminta, missä köydet ovat sivuosassa ei ole lähtökohtaisesti sallittua.

Etiketissä saattaa olla iltakohtaisia poikkeamia ja etiketti käydään läpi aina tapahtuman alussa.

Studio ei erikseen seuraa tai ole vastuussa ihmisten omien sessioiden turvallisuudesta mutta pidättää oikeuden puuttua tekemiseen, jos kokee sen turvallisuus-syistä tarpeelliseksi.

Kaikesta etiketin vastaisesta toiminnasta tulee kertoa illan studiovastaavalle välittömästi!