loading...

20.2.2022

Neuvottelu ja sessioon valmistautuminen

Sidontasessioon valmistautuminen ja neuvottelu

Sitominen voi olla erittäin intensiivinen ja rikastuttava kokemus sekä keholle, että mielelle. Kokemuksen mielekkyydessä suuri merkitys on etukäteen sitojan ja sidottavan kohtaamiselle, sekä sidontatapahtumalle asetetuilla odotuksilla.

Mikäli painotus on tekniikassa voi kokemus olla intensiivistä ns. “urheilullisella” tasolla. Sitominen voi olla myös erittäin intiimiä sensuaalisuuden ja seksuaalisuuden ollessa vuorovaikutuksessa etualalla, tai läheisyyttä ja turvallisuuden tunnetta - irti päästämistä.

Sidontasession motivaationa voi olla myös valta-asetelmilla leikittely painotuksen ollessa BDSM-teemoihin liittyvissä psykologisissa elementeissä, tai kyseessä voi olla estetiikkaan keskittyvä taiteellinen yhteistyö esimerkiksi valokuvaamista varten.

Erityisesti aihepiirin ollessa uusi ja vieraampi on tärkeää tiedostaa sitomiseen liittyvän monimuotoisuuden olemassaolo ja että siihen liittyy kaikessa rikkaudessaan myös riskejä. Fyysisten vammojen lisäksi kokemus voi synnyttää henkisiä traumoja ja onnistuneenkin session jälkeen voi vaikeita tunteita ym. psykologisia vaikutuksia nousta sekä sidottavalle, että sitojalle. Myös nousten pintaan tietoisuuteen vasta muutaman päivän viiveellä.

Sitominen koskettaa paljon syvemmin kuin saattaa ulkopuolelta katseltuna ensin näyttää ja siksi on tärkeää miettiä etukäteen millaisia odotuksia sinulla on sidontasessiolle. Onko kyse flirtistä, jonkinlaisesta joogasessiosta vai seksuaalisesta vuorovaikutuksesta? Onko motivaationa mielenkiinto, seikkailunhalu, itseilmaisu vai oletko vain etsimässä hormonikicksejä?

Onnistuneen sidontasession ytimessä on kyky avoimeen rehelliseen keskusteluun ja rakentavaan neuvotteluun osapuolten välillä. Ennen sessioon ryhtymistä on hyvä miettiä ja vastata rehellisesti ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Sidottava / Bottom

 • Haluanko todella olla tämän henkilön sidottavana?
 • Haluanko platonisemman joogasessio -tyyppisen, vai sensuaalisen ja seksuaalissävytteisen kokemuksen tämän sitojan kanssa?
 • Olenko etsimässä rentoutumista vai fyysistä koettelemusta ja rajakokemusta vai haluanko vain kuvia itsestäni?
 • Haluanko pysyä maassa vai päästä roikkumaan ilmassa?
 • Tiedänkö omat kehoni ja mieleni rajat? Kestänkö fyysistä, henkistä ja psykologista sidontatilanteesta mahdollisesti koituvaa stressiä?

Keskustele havainnoistasi sitojasi kanssa, että asiat voidaan huomioida sidontatilanteessa (esim. saatan “jäätyä” stressitilanteessa, pyörtymistaipumukset, fyysiset vammat kuten nivelongelmat, mahdollinen vaikuttava lääkitys tai terveydelliset tilat, jotka saattavat aiheuttaa reaktioita sidontatilanteessa).

 • Olenko varautunut ottamaan vastaan odottamattomien tunteiden kuten pelon, surun, häpeän, kuten myös varmuuden, voimakkaan läsnäolon, turvallisuuden ja halun ja intohimon pintaan nousemista?
 • Haluanko pitää vaatteet päällä vai tulla sidotuksi alasti? Mihin en halua sitojan koskevan minua? Mihin kohtiin kehoani ei saa laittaa köysiä (esim. pää, genitaalialue), mitkä ovat ehdottomia Ei-rajojani?
 • Pystynkö sanomaan Ei? Olenko kykenevä kertomaan sitojalleni mikäli en pidä jostain, pystynkö pitämään kiinni omista rajoistani myös silloin, kun ne mahdollisesti muuttuvat kesken session tai se saattaisi aiheuttaa sitojassa pettymyksen tunteita?
 • Näenkö sitojani “palveluntuottajana” vai haluanko vastata myös hänen toiveisiinsa ja odotuksiinsa. Mitkä sitojan odotukset ja toiveet vastaavat omiani?

Sitoja / Rigger

 • Haluanko sitoa tätä henkilöä?
 • Haluanko laajentaa teknistä osaamistani, ottaa valokuvia, kokea intiimiyttä ja emotionaalista yhteyttä sidottavan kanssa vai olenko kiinnostunut seksuaalisesta kontaktista?
 • Osaanko suhteuttaa sidontasession omiin sidontataitoihini? Kykenenkö laittamaan sidottavani turvallisuuden ja hyvinvoinnin oman egoni edelle ja hallitsen itseni sidontatilanteessa enkä ylitä sidontakykyjeni antamia rajoja hetken huumassa?
 • Kykenenkö sanomaan Ei? Ymmärränkö ja kykenenkö kommunikoimaan haluamani tasoisen konsensuaalisuuden sidottavani kanssa?
 • Ymmärränkö riittävästi anatomiasta minimoidakseni sidontaan liittyvät riskit ja ymmärrän millaista turvallisen sitomisen kuuluu olla?
 • Kuinka hyvin hallitsen suunnitteilla olevan session? Tiedänkö mitä haluan tehdä?
 • Ovatko toiveeni yhteneväiset sidontakumppanin kanssa? Mikäli olen sitomassa ensimmäistä kertaa köysissä olevaa henkilöä, olenko valmis johdattelemaan hänet sitomisen maailmaan hellästi aloittelijaystävällisiä sidontoja käyttäen, mahdolliset omat eriävät halut sivuun laittaen?
 • Tunnenko sidottavani rajat ja pystynkö arvioimaan ja huomioimaan niitä realistisesti? Olenko keskustellut rajoista riittävästi sidottavan kanssa ennen sessiota?
 • Olenko valmis pitämään huolta sidottavasta session jälkeen (jälkihoito)?

Jälkihoito

Sitomiseen sisältää aina riskejä ja siihen osallistutaan omalla vastuulla. Siksi on tärkeää, että konsensuaalisuuden pohjana on aina valmius olla käytettävissä myös session jälkeen mahdollisten nousevien tunteiden, sekä käynnistyvien sisäisten prosessien yhdessä läpi käymiseen. 

Turvallisia ja elämyksellisia sidontakokemuksia shibarin parissa toivottaen,

Vesa / Studio Moth

Tekstin pohjana mm. ropehelp.ch -tiimille tehty saksankielinen artikkeli kirjoittajinaan Isith & RopuNawa
Posted in Shibari