loading...

Introduction to Shibari – La 10.2

39,00 

Introduction to Shibari

  • Introduction to Shibari
  • La 10.2 12-16
  • Teema: Köysi kommunikaation välittäjänä
  • Suunnattu sidontapareille. Kysy, jos olet paria vailla.
  • 39€/osallistuja

Tutustumme vaihtuvien alkeisystävällisten harjoitusten kautta Shibari-sidonnan teknisiin ja tunneilmaisullisiin sisältöihin. Tällä kertaa paneudumme perusasioiden äärelle kommunikaatioon – kuinka köysi ja sidontatapa toimivat tunteidemme ja intentiomme välittäjänä. Opimme kuljettamaan ja käsittelemään köyttä elegantilla ja sidontapartnerimme huomioon ottavalla tavalla ja opimme teknisesti helposti omaksuttavia, emotionaalisesti vaikuttavia sidontatekniikoita.

Tämä työpaja on teemaltaan mielestäni paras ja merkityksellisin (koukuttavin) kulma ensikosketukselle Shibariin, tai jos haluat lisätä varmuutta perusteiden hallintaan. Ytimessä tänään yhteys toiseen ihmiseen.

Category:

Description

Introduction to Shibari

  • Introduction to Shibari
  • La 10.2 12-16
  • Teema: Köysi kommunikaation välittäjänä
  • Suunnattu sidontapareille. Kysy, jos olet paria vailla.
  • 39€/osallistuja

Tutustumme vaihtuvien alkeisystävällisten harjoitusten kautta Shibari-sidonnan teknisiin ja tunneilmaisullisiin sisältöihin. Tällä kertaa paneudumme perusasioiden äärelle kommunikaatioon – kuinka köysi ja sidontatapa toimivat tunteidemme ja intentiomme välittäjänä. Opimme kuljettamaan ja käsittelemään köyttä elegantilla ja sidontapartnerimme huomioon ottavalla tavalla ja opimme teknisesti helposti omaksuttavia, emotionaalisesti vaikuttavia sidontatekniikoita.

Tämä työpaja on teemaltaan mielestäni paras ja merkityksellisin (koukuttavin) kulma ensikosketukselle Shibariin, tai jos haluat lisätä varmuutta perusteiden hallintaan. Ytimessä tänään yhteys toiseen ihmiseen.


Shibari-sidonnan ydinteemat:

Kommunikaatio & Yhteys

Omien rajojen ymmärtäminen ja selkeä kommunikaatio luovat pohjaa turvallisille sessioille. Sidontasessio on keskustelua, jossa köysi ja sidonnat luovat kysymyksiä joihin sidottava reaktioillaan ja olemuksellaan, energiallaan vastaa. Kyky käydä ja tulkita tätä keskustelua synnyttäviä signaaleita on merkittävä osa Shibari-sidontaa.

Taide & Tekniikka

Käydenkäsittelyyn, erilaisiin kitkoihin ja sitomisen peruspalasiin, sekä tekemisen syventyessä monimutkaisempien sidontojen tekemiseen liittyvää oppimista. Haluamme sidontojemme olevan paitsi funktionaalisia myös esteettisesti kauniita.

Narratiivi & Intentio

Jokainen shibarisidonta kertoo tarinan. Mikä on intentiomme tekemisen takana ja millaisia emotionaalisia maisemia haluamme maalata? Millaisia sävyjä haluamme yhteisen jaetun kokemuksemme olevan?

Anatomia & huolenpito

Turvallisen ja riskitietoisen tekemisen varmistamiseksi meidän on ymmärrettävä ihmiskehoa, sen vahvuuksia, heikkouksia ja erilaisia huomiota vaativia signaaleita. Kehon liikuttaminen hallitusti on myös dynamiikan väline.