loading...

10x Käyntikortti Moth Open Club -iltoihin

80,00 

Category:

Description

 • Moth Open Club
 • Vaihtuva viikoittainen ilta (Päivämäärät tiedossa lähtökohtaisesti noin 2kk eteenpäin)
 • klo. 19-22
 • 10x Käyntikortti. Kortilla mahdollista leimata myös mukana saapuvia kortin haltijan ollessa itse paikalla. Kortin voimassaoloaika 6kk ensimmäisestä käyttökerrasta.

Moth Open Club on viikoittainen avoin klubi-ilta, jolloin tila on käytettävissä omalle harjoittelulle ja sessioille. Open Club on mahdollisuus tavata ihmisiä studiolla tapahtumailtojen ulkopuolella ja tällä tavoin luoda matalan kynnyksen turvallista tilaa sitomiselle. Labraaminen yhdessä on inspiroivaa ja opettavaista iltojen mahdollistaessa myös haastavampien sidontojen harjoittelun turvallisemmin spottereiden avulla (lisäkäsiparit auttamassa äkillisen ongelmatilanteen sattuessa).

Open Club -illoissa ei ole opetusta tai ohjelmaa Kappelin luodessa tunnelmalliset puitteet tekemiselle jo itsessään.

Seuraavat Open Club -illat:

 • Ke 14.2
 • To 22.2
 • Ke 28.2
 • To 7.3
 • Ke 13.3
 • To 21.3
 • Ke 27.3

Moth Open Club -Etiketti

 • Illoissa toimitaan RACK (Risk Aware Consensual Kink) -periaatteen pohjalta. Tarkempi kuvaus konseptista kuvauksen lopussa.
 • Saapuminen aukioloaikana vapaasti. Ei alkupiiriä tai muuta yhteistä ohjattua tekemistä.
 • Iltoihin ilmoittauduttava aina shopin kautta erillisen Moth Open Club -tuotteen “ostamalla”.
 • Päihteiden käyttö ja päihtyneenä saapuminen kielletty.
 • Genitaalit peitettynä. Genitaalileikit poislukien “crotch rope” ei sallittua.
 • Suspensiopisteiden käyttö sallittua vain mikäli olet saanut suspensioiden tekemiseen työpaja- tai yksityisopetusta.
  • Suspensioita saa tehdä vain omilla köysillä.
 • Studio ei turvallisuusmielessä seuraa tai ota vastuuta tilassa sitovien ihmisten tekemisestä mutta pidättää oikeuden puuttua sessioon/harjoitukseen, mikäli arvioi turvallisuus-syistä tarpeelliseksi.
 • Mahdollisista ongelmatilanteista (loukkaantumiset/konsensuaalisuusasiat/muu) tulee aina kertoa studion vastuulliselle heti jo paikan päällä oltaessa.
 • Moth Open Club -illoissa kaikenlainen shibarista irrallinen muu BDSM-toiminta ei ole sallittua.
 • Studio pidättää oikeuden poistaa henkilön tiloista ja mitätöidä oikeuden käydä Studio Mothin tapahtumissa omaan arvioonsa perustuen, mikäli katsoo henkilön olevan vaaraksi tilan ja siinä toimivan yhteisön turvallisuudelle. Rahoja ei tällaisissa tapauksissa palauteta.

 

Risk Aware Consensual Kink

 1. Risk Aware (Riskitietoisuus): RACK korostaa osapuolten tietoisuutta mahdollisista riskeistä, joita BDSM-toiminta (johon Shibarinkin voi laskea) voi sisältää. Tämä tarkoittaa, että osapuolet tunnistavat ja ymmärtävät tekemiseen liittyvät fyysiset, emotionaaliset ja psykologiset riskit. Tietoisuus näistä riskeistä auttaa tekemään harkittuja päätöksiä omien rajojen suhteen.
 2. Consensual (Suostumus): Suostumus on aina ilman painostamista tai pakottamista tapahtuva selkeä sanallisesti tapahtuva teko. Suostumus ei ole pysyvä etukäteen tekemiselle annettu siunaus vaan sen voi vetää pois myös kesken tekemisen. Lähtökohtaisesti hyvää turvallisuuskulttuuria on, että etukäteen sovittuja rajoja ei tulisi muuttaa kesken toiminnan sallivampaan suuntaan.
 3. Kink: RACK tarjoaa yksilöille mahdollisuuden omien turvallisuusstandardiensa ja suostumuksen määrittämiseen, ottaen huomioon BDSM-toimintojen monimuotoisuuden. Tämä korostaa yksilöllistä vastuuta omasta turvallisuudesta ja avoimesta kommunikaatiosta.