loading...

11.6.2022

Johdatus Shibariin – Heinäkuu

Johdatus shibariin

Johdatus shibariin -työpajasarjan 2 ensimmäistä osaa ovat loppuunmyytyjä ja syvä kiitos taas kaikille uusille aiheen pariin uskaltautuneille. Heinäkuussa siirrämme painopistettä pois tekniikan harjoittelusta siihen, mitä haluamme sidonnalla ilmaista: Millaisia tunteita haluamme herättää ja kuinka lähestyä sidontasessiota keskusteluna.

Tutkimme kuinka köysikireys, sidontanopeus ja tempovaihtelut vaikuttavat kommunikaatioon ja tutkimme kehonmekaniikkaa, sekä erilaisten asentojen psykologiaa köysissä. Kiinnitämme huomiota sidontakontrolliin ja kehonhallintaan sidontasessiossa, sekä haemme sitomiseen luovaa spontaaniutta ja dynaamisuutta. Pohdimme erilaisia intentioita sitomiselle.

Työpajasarjan viimeisessä osassa aloitamme sidontaesityksellä, missä hyödynnämme työpajan aiemmissa osissa yhdessä opiskeltuja asioita. Keskustelemme sidontasessioon valmistautumiseen liittyvästä neuvottelemisesta (rajakeskustelusta), turvallisuudesta (fyysisestä ja psyykkisestä) ja tutkimme sidontasession aloitukseen sopivaa ”initiaatiosidontaa”, jonka kautta haemme virittäytymistä tunnelmaan, sekä yhteyttä sidottavan kanssa tulevan sidontasession suuntaa hakeaksemme.

Jätämme illalle tilaa kaikkien työpajasarjan aikana opittujen asioiden hyödyntämiselle sidontasessiossa oman sidontaparin kanssa.

Johdatus Shibariin 3/4
 • Torstaina 7.7 klo. 18-21.
 • 29€/osallistuja. Liput shopista

Tutkimme kuinka köysikireys, sidontanopeus ja tempovaihtelut vaikuttavat vuorovaikutukseen ja tutkimme kehonmekaniikkaa, anatomiaa ja kehon psykologiaa köysissä.

Kiinnitämme huomiota sidontakontrolliin ja kehonhallintaan sidontasessiossa. Toisinnettavien sidontojen sijaan haemme sitomiseen luovaa spontaaniutta, jolloin voimme myös mukautua sitomisessamme paremmin sidottavan reaktioihin.

 • Sidontakontrolli
 • Sitomisen dynamiikka
 • Kehomekaniikka ja erilaisten asentojen psykologia köysissä
 • yhden ja kahden köyden dynaamisia lattiasidontoja
Johdatus Shibariin 4/4
 • Torstaina 21.7 klo. 18-21.
 • 29€/osallistuja. Liput shopista

Työpajasarjan viimeisessä osassa pohdimme sidontasessioon virittäytymistä sekä turvallisuusasioita. Aloitamme sidontaesityksellä, jossa hyödynnetään tekniikoita ja asioita, joita olemme työpajasarjan aikana yhdessä opiskelleet. Keskustelemme sidontasessioon valmistautumiseen liittyvästä neuvottelemisesta, sekä turvallisuusseikoista. 

Opettelemme sidontasession aloitukseksi soveltuvan ns. initiaatiosidonnan, jonka kautta haemme virittäytymistä tunnelmaan, sekä yhteyttä sidottavan kanssa tulevan sidontasession suuntaa hakeaksemme.

Jätämme illalle tilaa kaikkien työpajasarjan aikana opittujen asioiden hyödyntämiselle sidontasessiossa oman sidontaparin kanssa.

 • Sidontaesitys
 • Turvallisuus ja neuvotteleminen
 • Initiaatiosidonta ja sidontasessioon virittäytyminen
 • Opittujen asioiden hyödyntäminen sidontasessiossa

 

Osaamisvaatimukset

 • Single column tie / double column tie
 • Peruskitkojan hallitseminen (myötä, vasta, half hitch)
 • Perusosaamista sujuvassa köydenkäsittelyssä.
Posted in general, Shibari, Workshops