loading...

Kontrollia köysillä – Työpaja 26.3.2022

120,00 

Työpajassa tutustumme sidontaan vallansiirron välineenä. Käymme läpi myös sessio-muotoisen leikin peruselementtejä, kuten turvallisuutta, neuvottelua, leikkimisen tapoja ja rituaaleja sekä jälkihoitoa. 

Out of stock

Category:

Description

KONTROLLIA KÖYSILLÄ: VALLANSIIRTO JA SIDONTA

Miten luoda ja pitää yllä valta-dynamiikan jännitettä? Kuinka antautua vallalla leikkimiselle ja antaa sen liikuttaa? Millaisia kokemuksia ja intentioita voimme jakaa sitomisen kautta? 

Työpajassa tutustumme sidontaan vallansiirron välineenä. Käymme läpi myös sessio-muotoisen leikin peruselementtejä, kuten turvallisuutta, neuvottelua, leikkimisen tapoja ja rituaaleja sekä jälkihoitoa. 

Kenelle?

Työpaja sopii sinulle, joka olet jo tutustunut köysillä sitomisen alkeisiin ja haluat päästä leikkimään vallansiirrolla. Jos vallansiirto on sinulle tuttua, saat työpajasta konkreettisia taitoja sidontasessioiden toteuttamiseksi yksinkertaisilla mutta monipuolisilla tekniikoilla. Tai mikäli köydet ovat jo hanskassa, mutta haluaisit tarkastella lähemmin leikillisiä mahdollisuuksia joita vallansiirto voisi tarjota, saat työpajasta välineitä roolien ja dynamiikan rakentamiseen.

Toivotamme tervetulleiksi kaikki harrastuneista tai vallansiirto-suhteessa elävistä kinkyistä uudempiin kumppanuksiin, jotka vasta kokeilevat olisiko tämä se yhteinen juttu. Myös roolien vaihtaminen/switchaaminen oman parin kanssa on mahdollista työpajan aikana.

Osaamisvaatimukset:

  • Ymmärrät, että sidontaan liittyy aina riskejä. Olet kykenevä tekemään informoituja ja neuvoteltuja päätöksiä.

  • Otat vastuuta omien sekä leikkipartnerisi rajojen kuuntelemisesta, ja kommunikoit näistä parhaasi mukaan.

  • Sitojana: osaat tehdä pitävän aloitussolmun, sinulla on jo joitakin perustaitoja köyden tiukkuuden hallinnassa ja tiedät, mikä on kitka sekä osaat käyttää joitakin kitkoja sidonnassa. Sidottavana: tunnet jo hiukan kehosi yleisimpä reaktioita sidonnan aikana.

Kaikki harjoitukset tehdään pareittain, eli ilmoittauduthan työpajaan parin kanssa. 

Mitä mukaan?

Tarvitset tehtäviin harjoituksiin ainakin 3–⁠4 kpl köysiä ja yhden huivin tai liinan. Köysiä voi lainata ja/tai ostaa omaksi studiolta. 

Kieli: Suomi, englanti tarpeen mukaan


CONTROL WITH ROPES: POWER EXCHANGE AND TYING WORKSHOP

How to create and maintain the tension of power dynamics in rope? How to surrender into play and let its  dynamic move us? What kind of experiences and intentions can we share through tying?

In this workshop, we will explore ropes as a tool of power exchange. We will also go through some of the basic elements of rope play sessions, such as safety, negotiation, structuring play and rituals, and aftercare. 

Who is the workshop for?

This workshop is for you who already know the basics of tying with ropes and want to merge your practice with power exchange. If you are already familiar with power exchange, you’ll be introduced to new perspectives and concrete skills to use in sessions, with simple yet versatile techniques. The workshop is also a great chance to take a closer look at the playful opportunities that power exchange can offer, and the tools of building intentional roles and dynamics.

We welcome everyone from seasoned kinky folks and D/s couples to newer play partners who wish to figure out their own thing. Switching roles is also possible in this workshop. 

Required skills:

  • You understand that there are always risks involved in tying, and are able to make informed and negotiated decisions. 

  • You take responsibility for listening to your partner’s boundaries, as well as listening to and communicating your own boundaries to the best of your ability. 

  • If tying, you already have some basic skills in managing rope tension, and can make a solid starting knot. You know what frictions in rope are and know how to use at least one or two in your ties. 

  • If bottoming, you have some experiences of being tied and what your body’s needs and reactions might be.

All exercises are done in pairs, so please register for the workshop together with someone. 

What to bring:

You will need at least 3 to 4 ropes for the exercises. You can borrow/buy ropes from the studio.

Teaching language: Finnish, english (if needed).